Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 21 marca 2022 r. o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 2 marca 2022 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 23 lutego 2022 r. o godzinie 17:00 w trybie zdalnym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 roku (czwartek) o godz. 17:00, w zdalnym trybie obradowania.