Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 31 marca 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 23 marca 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 25 marca 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.