Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Prezentacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów obejmującej obszar nr 6 oraz zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącego tego obszaru.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

5. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Inwestycji,
Gospodarki i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak