Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się w  dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 18.00,  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

 Przedstawienie porządku obrad

 Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

 Sprawy wniesione i wolne wnioski

 Zamknięcie posiedzenia

 

 

 

 

 

                                                        

odbędzie się w  dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 18.00,  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

 

  1. Przedstawienie porządku obrad

 

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

 

  1. Sprawy wniesione i wolne wnioski

 

  1. Zamknięcie posiedzenia