Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 24 września 2019 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwał na sesję.
  4. Zapoznanie się Komisji z realizacją programu usuwania azbestu na terenie Gminy Brwinów w roku 2019.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak