Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w  dniu 26 września 2019 r. o godz. 18.00,  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Omówienie i zaopiniowane projektów uchwał 
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  • pismo od mieszkańców Owczarni (nr RM.0004.130.2019)
  • pismo od Pani Heleny Piotrowskiej - Sołtys Owczarni (nr RM.0004.132.2019)
  • wniosek do Budżetu na 2020 rok
  1. Zamknięcie posiedzenia