Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Brwinów.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.