Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 4 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Żółwinie ul. Szkolna 39.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Żółwinie.
  4. Zapoznanie z założeniami arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok 2019/2020.
  5. Informacja o naborze do przedszkoli gminnych.
  6. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                   Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

                                                                                                    Rady Miejskiej w Brwinowie

 

                                                                                                 /-/  Małgorzata Kucharska