Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 30 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Spotkanie z przedstawicielem Kół Łowieckich działających na terenie gminy Brwinów.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak