Posiedzenie Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 13 marca 2019 r., o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Omówienie planu pracy komisji
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji

i Finansów

 

/-/ Grzegorz Matysiak