Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej  w Brwinowie, które odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z inwestycjami w ramach ZIT.
  4. Omówienie zakresu remontu dróg.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Inwestycji

i Finansów

 

/-/ Grzegorz Matysiak