Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 27 marca  2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
    3.Zmiany w koncesjach na sprzedaż i podawanie alkoholu - ustalenie nowych zasad w związku ze zmianą ustawy.
    4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
    5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego

 

/-/ Maciej Szmyt