Nagranie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 9 lutego 2018 roku.