Połączone Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 3 lipca 2017 r. o godz. 19:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie systemu odbioru odpadów w tym organizacja odpadów zielonych.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,                             Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów

            Środowiska i Ładu Przestrzennego                                                              Grzegorz Matysiak

                         Aldona Górniak