Zapraszam na XLI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • przeprowadzenia referendum gminnego (RM.0006.41.2017);
  • ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum
   w Brwinowie i obwodowych komisji do spraw referendum (RM.0006.32.2017).

 

 1. Zamknięcie sesji.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki