Sesja XXXII  Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji odbędzie się 31 sierpnia 2016 r. o godz. 1730 w sali na Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej:

3.1. protokołu z XXVII sesji z dnia 23 maja 2016 r.,
3.2. protokołu z XXVIII sesji z dnia 3 czerwca 2016 r.,
3.3. protokołu z XXIX sesji z dnia 9 czerwca 2016 r.

4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:


6.1. nabycia przez gminę Brwinów nieruchomości położonej w Brwinowie, obr. 16 (RM.0006.94.2016);
6.2. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kanie (RM.0006.95.2016);
6.3. zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2016-2025 (RM.0006.96.2016);
6.4. zmian w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015r. (RM.0006.97.2016);
6.5. przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Brwinów ponoszonych z tytułu ogrzewania (RM.0006.98.2016).

7. Zapytania i interpelacje.
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie
/ - / Sławomir Rakowiecki

XXXII sesja Rady Miejskiej

pdf

projekt uchwały RM.0006.94.2016

Rozmiar: 219.97 kb
Odsłon : 191
Data dodania: 2016-08-25
pdf

uzasadnienie do projektu uchwały RM.0006.94.2016

Rozmiar: 191.31 kb
Odsłon : 203
Data dodania: 2016-08-25
pdf

załącznik do projektu uchwały RM.0006.94.2016

Rozmiar: 755.49 kb
Odsłon : 175
Data dodania: 2016-08-25
pdf

projekt uchwały RM.0006.95.2016

Rozmiar: 243.48 kb
Odsłon : 183
Data dodania: 2016-08-25
pdf

Uzasadnienie do projektu uchwały RM.0006.95.2016

Rozmiar: 189.41 kb
Odsłon : 185
Data dodania: 2016-08-25
pdf

zał. nr 1 do projektu uchwały RM.0006.95.2016

Rozmiar: 864.17 kb
Odsłon : 194
Data dodania: 2016-08-25
pdf

Zał.nr 1 do projektu uchwały RM.0006.96.2016

Rozmiar: 4.22 mb
Odsłon : 185
Data dodania: 2016-08-25
pdf

Projekt 1 uchwały RM.0006.96.2016

Rozmiar: 1.02 mb
Odsłon : 194
Data dodania: 2016-08-25
pdf

Objaśnienia wartości WPF 2016-2025 do projektu 1 RM.0006.96.2016

Rozmiar: 2.44 mb
Odsłon : 204
Data dodania: 2016-08-25
pdf

Uzasadnienie zmian planu wydatków RM.0006.96.2016

Rozmiar: 889.86 kb
Odsłon : 121
Data dodania: 2016-08-25
pdf

Zał. nr 2 do projektu uchwały RM.0006.96.2016

Rozmiar: 3.52 mb
Odsłon : 189
Data dodania: 2016-08-25
pdf

Projekt 2 uchwały budżetowej RM.0006.97.2016

Rozmiar: 1.14 mb
Odsłon : 188
Data dodania: 2016-08-25
pdf

RM.0006.97.2016 (załączniki)

Rozmiar: 4.58 mb
Odsłon : 199
Data dodania: 2016-08-25
pdf

Uzasadnienie zmian planu wydatków z dn. 16.08.2016r. RM.0006.97.2016

Rozmiar: 889.65 kb
Odsłon : 114
Data dodania: 2016-08-25
pdf

Projekt uchwały RM.0006.98.2016

Rozmiar: 1.66 mb
Odsłon : 212
Data dodania: 2016-08-25