XXX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez Radną wybraną w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 9.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 5. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 7. Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu na nazwę dla najstarszego dębu
  w Brwinowie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna
   i Moszna Parcele – Etap I (RM.0006.82.2016);
  • nadania nazwy pomnikowi przyrody (RM.0006.78.2016);
  • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody (RM.0006.79.2016);
  • zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM.0006.77.2016);
  • ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
   w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest gmina Brwinów (RM.0006.81.2016);
  • przyjęcia Programu „Brwinowskiej Karty Mieszkańca” (RM.0006.80.2016);
  • zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia
   2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2016-2025 (RM.0006.83.2016);

 

 • zmian w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
  18 grudnia 2015 r. (RM.0006.84.2016);

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki

pdf

8.2

Rozmiar: 573.27 kb
pdf

8.1

Rozmiar: 6.40 mb
pdf

8.3

Rozmiar: 1.28 mb
pdf

8.4

Rozmiar: 512.87 kb
pdf

8.5

Rozmiar: 707.26 kb
pdf

8.6

Rozmiar: 676.41 kb
pdf

8.7 zał. 1

Rozmiar: 4.19 mb
pdf

8.7 zał. 2

Rozmiar: 3.47 mb
pdf

8.7

Rozmiar: 1.31 mb
pdf

8.8 zał. 1

Rozmiar: 726.56 kb
pdf

8.8 zał. 2

Rozmiar: 783.45 kb
pdf

8.8 zał. 4

Rozmiar: 425.96 kb
pdf

8.8 zał. 5

Rozmiar: 314.23 kb
pdf

8.8 zał.3

Rozmiar: 2.61 mb
pdf

8.8

Rozmiar: 1.30 mb