XXVII  sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 23 maja 2016 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIII oraz XXVI sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia (RM.0006.65.2016);
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, działek położonych na terenie gminy Brwinów (RM.0006.66.2016);
  • przejęcia od powiatu pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasch dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brwinów (RM.0006.62.2016);
  • zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia
  • 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2016-2025 (RM.0006.63.2016);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia

18 grudnia 2015 r. (RM.0006.64.2016);

 1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie

- / Sławomir Rakowiecki
/

pdf

4.1

4.1 nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia (RM.0006.65.2016);
Rozmiar: 99.63 kb
pdf

4.2

4.2 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, działek położonych na terenie gminy Brwinów (RM.0006.66.2016);
Rozmiar: 1.92 mb
pdf

4.3

4.3 przejęcia od powiatu pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasch dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brwinów (RM.0006.62.2016);
Rozmiar: 513.05 kb
pdf

4.5

4.5 zmian w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. (RM.0006.64.2016);
Rozmiar: 43.80 kb
pdf

4.4

4.4 zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2016-2025 (RM.0006.63.2016);
Rozmiar: 31.48 kb
pdf

zał. 1 do 4.5

Rozmiar: 277.33 kb
pdf

zał. 2 do 4.5

Rozmiar: 471.81 kb
pdf

zał. 4 do 4.5

Rozmiar: 422.11 kb
pdf

zał. 5 do 4.5

Rozmiar: 725.84 kb
pdf

zał. 6 do 4.5

Rozmiar: 297.56 kb