Zaproszenie na połączone posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich z Komisją Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie i zaopiniowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku.
4.    Prezentacja planu rozwoju firm: Bliket Grzegorz Bylina oraz Celier Aviation.
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
6.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak

Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
/-/ Rafał Wysocki