Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 22 kwietnia 2013 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)
 


Porządek Obrad:

 

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3) Opiniowanie projektów uchwał.
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski
4) Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 


Przewodniczący komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w Brwinowie
 /-/ Maciej Szmyt