Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. o godz. 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie projektów uchwał w skierowanych do Komisji.
4.    Sprawy bieżące.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-)  Andrzej Guzik