Zapraszam na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu  przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:


1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.Przewodnicząca
Komisji Ochrony Środowiska
i Rozwoju Terenów Wiejskich
w Brwinowie
/-/Aldona Górniak