Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 13 września  (piątek) 2013 roku o godz. 17.15 w sali Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Prezentacja I-ej wersji WPF i WPI.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Skarbu Rady Miejskiej w Brwinowie

(-)  Andrzej Guzik