Uprzejmie zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Skarbu z Komisją Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 26 września 2013 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4.    Sprawy różne.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji    Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Guzik

Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Dariusz Krzemiński