Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 15 listopada 2013 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie finansowania oświaty.
4.    Dyskusja na temat budżetu szkół i przedszkoli.
5.    Omówienie projektu budżetu na 2014 rok.
6.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji   
Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Guzik