Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 20 stycznia 2014 r.

o godzinie 18:00 w sali Straży Miejskiej przy ul. Grodziskiej 12.
 


Porządek Obrad:
 
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej panem Tomaszem Kowalskim
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski
5) Wybór członków Komisji Mieszkaniowej
6) Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący komisji Spraw
Społecznych i Porządku 
 Publicznego w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt