Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich  odbędzie się dnia 11 lutego 2014r. o godz. 18.00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.  

Porządek obrad:
 
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego – zapoznanie się z działaniami na rzecz terenów wiejskich w Gminie Brwinów.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak