Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul Turystycznej 4 w Brwinowie.
 Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Kontynuacja prac nad wprowadzeniem nowego WPI dla gminy Brwinów, wnioski radnych do zmiany projektu w zakresie zadań inwestycyjnych.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński