Posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej odbędzie się 28 kwietnia 2014 r. o godz. 16:00 podczas dyskusji publicznej dotyczącej Planu Zagospodarowania Przestrzennego Brwinowa w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

 
 
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.Udział w dyskusji dotyczącej Planu Zagospodarowania Przestrzennego Brwinowa.
3.Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
             /-/  Rafał Wysocki