Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się 27 sierpnia 2014 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 
 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie realizacji remontów w placówkach oświatowych w Gminie Brwinów.
4.    Wnioski radnych do budżetu na rok 2015.
5.   Sprawy wniesione i wolne wnioski.
4.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński