Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 września 2014 r. o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Omówienie skarg na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.
4.      Sporządzenie protokołu z kontroli realizacji wydatków niewygasających w 2013 roku.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
           

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Henryk Tybuś