Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 26 marca 2015 r. o godzinie 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przedstawienie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
4.    Omówienie planów związanych z rozwojem Liceum Ogólnokształcącego.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

 


Przewodnicząca Komisji Kultury,
       Oświaty i Sportu

/-/ Małgorzata Kucharska