Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 25 maja 2015 r. o godzinie 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Analiza finansowa i wydanie  opinii w sprawie wynajęcia niepublicznych przedszkoli dla grupy dzieci 5- letnich.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Finansów

 
/-/ Zbigniew Bartosik