Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów z Komisją Rolnictwa, Środowiska  i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 2 listopada 2015 r.  o godzinie 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Wydanie opinii dotyczącej projektu koncepcyjnego cmentarza komunalnego z domem pogrzebowym i niezbędną infrastrukturą w Żółwinie.
4.    Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji inwestycji związanych z realizacją oświetlenia ulicznego.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.    Przewodnicząca Komisji Rolnictwa                Przewodniczący Komisji
    Środowiska i Ładu Przestrzennego                   Inwestycji i Finansów
                    /-/ Aldona Górniak                                    /-/ Zbigniew Bartosik