W dniu 2 listopada  dyżur radnego Zbigniewa Kurządkowskiego zostaje odwołany ze względu na połączone posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Inwestycji i Finansów.
Z radnym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej: 22 738 26 50.