Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 17 grudnia 2015 r. o godzinie 8:15 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 
 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego
 
/-/ Maciej Szmyt