Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 27 marca  2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

LIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku (poniedziałek ) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji  Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 6 marca 2018 r. o godzinie 18:00 w Ośrodku Kultury w Brwinowie ul. Wilsona 2.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 1 marca 2018 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Nagranie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 9 lutego 2018 roku.

Zapraszam na LIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 roku (piątek ) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie, które odbędzie się 8 lutego 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 7 lutego 2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego

/-/ Aldona Górniak

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 5 lutego 2018 r. o godzinie 18:15 w Sali Konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 1 lutego 2018 r. o godzinie 19:15 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Sprawy bieżące.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Marek Winiarski