Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 31 lipca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 18 lipca 2019 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, Brwinów. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 02 lipca 2019 r. o godz. 19.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godz. 19.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w  dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 18.00,  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12 w Urzędzie Gminy Brwinów.

IX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 4 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Żółwinie ul. Szkolna 39.