Zapraszam na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 roku (piątek) o godz.18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.

Czytaj ...  | Projekty uchwał ...
Uprzejmie zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Skarbu z Komisją Inwestycji, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2012 roku (czwartek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2012 r o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 12 grudnia 2012 r. o godz. 19.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012  roku o godz. 17.30 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej z Komisją Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 11 grudnia 2012 r. o godzinie 1800 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy
ul. Grodziskiej 12

Zapraszam na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.


Czytaj ...    |    Projekty uchwał ...

Biuro Rady Miejskiej informuje, że termin posiedzenia Komisji Skarbu został przeniesiony z dnia 7 grudnia na 10 grudnia, na godzinę 18:30.
Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2012 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 roku (piątek) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12.