Zaproszenie na  połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 6 marca 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 8 marca 2013 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zapraszam na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2013 roku (wtorek) o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.

Czytaj więcej...   |    Projekty uchwał...
Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 25.02.2013 r. o godz. 1715 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 roku (piątek) o godz. 18.00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 4 marca 2013 r. o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul.Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 20 lutego 2013 r. o godzinie 1800 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 21 lutego 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2013  roku o godz. 18.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zapraszam na XXXV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2013 roku (piątek) o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.

Czytaj więcej...   |    Projekty uchwał...