Uprzejmie informuję, że w związku z ustaleniami z członkami Komisji Rewizyjnej, w dniu dzisiejszym odbędą się dwa posiedzenia tejże Komisji.
 Pierwsze posiedzenie rozpocznie się o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 23.05.2013 r. o godz. 1800 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 21 maja 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 20 maja 2013 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z poźn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 22 maja 2013 roku o godz. 16.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.

Czytaj całość ...    |     Projekt uchwały ...
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 15 maja 2013  roku o godz. 18.30 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 17 maja 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.  

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 13 maja 2013 r.   o   godz. 17.00  w   siedzibie  Urzędu  Gminy   przy
ul. Grodziskiej 12 w sali konferencyjnej.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 06.05.2013 r. o godz. 1800 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na  połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, które odbędzie się dnia 7 maja 2013 r. o godz. 1930 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.