Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 23 września 2019 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 września  2019 r. o godz. 17.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 18:00, w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 5.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. o godz. 19.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 18.00, w sali OSP przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

brwinowXI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 18:00, w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 5.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 14 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00, w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 5.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 12 sierpnia 2019 r. o godz. 18.30, w Mosznie Parceli 49 A.

W trybie określonym w § 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 213 poz.7206, z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 08.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.