Zapraszam na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu  przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 roku o godz. 19.00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2013 r. o godz. 17.00 (posiedzenie wyjazdowe).

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 31 lipca 2013 r. o godz. 17.00 (posiedzenie wyjazdowe)

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 23 lipca 2012 r. o godz. 1830 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12. 

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 23 lipca 2012 r. o godz. 1830 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 19 lipca 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Skarbu z Komisją Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 11 lipca 2013 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się 28 czerwca 2013 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.