Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 22 października 2013 roku o godz. 19.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na XLV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 25 października 2013 roku (piątek) o godz. 16.30 w sali na Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4.

Czytaj całość ... |    Projekty uchwał...
Zaproszenie na połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, które odbędzie się dnia 21 października 2013 r. o godz. 19.00  w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się 3 października 2013 r. o godz. 17:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

Zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej z Komisją Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się 25 września 2013 roku o godz. 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Skarbu z Komisją Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 26 września 2013 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 27 września 2013 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)

Zapraszam na XLIV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 30 września  2013 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali na Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4.

Czytaj całość ... |    Projekty uchwał...
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 13 września  (piątek) 2013 roku o godz. 17.15 w sali Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 3 września 2013 r. o godzinie 1730 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12