Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 9 grudnia 2013 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2013 r. o godzinie 1800 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12

Uprzejmie zapraszam naposiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 4 grudnia 2013 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 30 listopada 2013 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)
 

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się dnia 2 grudnia 2013 r. o godzinie 1800 (poniedziałek) w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 25 listopada 2013 r. o godzinie 1900 w sali Straży Miejskiej przy ul. Grodziskiej 12

 

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 25 listopada 2013 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)

 

Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się 27 listopada 2013 r. o godz. 17.00, w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4.


Czytaj całość ... |   Projekty uchwał...

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 26 listopada 2013 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 

Uprzejmie zapraszam naposiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 26 listopada 2013 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.