Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 5 grudnia 2019 r. o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 4 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

XIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 16:45 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się w  dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 18.00,  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 w Brwinowie pokój nr 5.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 26 listopada 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godz. 17.30 w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Brwinowie ul. Grodziska 31.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

XIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 17:00 w Przedszkolu Filialnym Przedszkola nr 1 w Brwinowie ul. Piłsudskiego 19.