Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się 17 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

III sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 10 grudnia 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków odbędzie się 6 grudnia 2018 r. o godzinie 18:00 w pok. nr 5 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 7 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 w sali Konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się 5 grudnia  2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

II sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 roku (wtorek) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

W poniedziałek 19 listopada  2018 r. o godz. 18 w sali  Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie odbędzie się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji. W programie m.in. ślubowanie władz samorządowych wybranych w październikowych wyborach: radnych Rady Miejskiej w Brwinowie oraz Burmistrza Gminy Brwinów.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie pierwszej sesji.

 

W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.  z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zwołuję LXVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.