W poniedziałek 19 listopada  2018 r. o godz. 18 w sali  Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie odbędzie się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji. W programie m.in. ślubowanie władz samorządowych wybranych w październikowych wyborach: radnych Rady Miejskiej w Brwinowie oraz Burmistrza Gminy Brwinów.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie pierwszej sesji.

 

W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.  z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zwołuję LXVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 14 listopada 2018 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 5 listopada 2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

LXV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 roku (wtorek ) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 października 2018 r. o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 31 października 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Połączone posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Inwestycji i Finansów  odbędzie się 25 września 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 24 września  2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

LXIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się w dniu 26 września 2018 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.