Środki otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji:
- budowa ul. Słonecznej w Mosznie i Krosnach Wsi – etap I (2020),
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krynicznej w Kaniach (2021),
- przebudowa targowiska miejskiego – etap V (2020),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości w ul. Bratniej, Brzoskwiniowej, Agrestowej, Aroniowej, Dereniowej i Morelowej (2020),
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie (2021),
- budowa świetlicy w Kaniach – projekt i budowa (2021).

  

 

 

Budowa ul. Słonecznej w Mosznie i Krośnie Wsi – etap 1
Kwota dofinansowania: 1 381 456,07 zł
Koszt całkowity: 3 028 516,00 zł
Termin realizacji: 2020 r.

Budowa ul. Słonecznej została podzielona na etapy. W 2020 r. został wybudowany odcinek od posesji Moszna Parcela 59 do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną w Krośnie Wsi. Na odcinku o długości ok. 1 km została wybudowana asfaltowa jezdnia o szerokości ok. 5,5–6,5 m wraz z poboczami, chodnik wzdłuż zabudowań oraz skrzyżowanie wyniesione i zjazdy. Zostało również wykonanie nowe oznakowanie poziome i pionowe.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krynicznej w Kaniach
Kwota dofinansowania: 402 210,00 zł
Koszt całkowity: 402 210,00 zł
Termin realizacji: 2021 r.

W ul. Krynicznej została zbudowana kanalizacja sanitarna wraz z odgałęzieniami do posesji o łącznej długości ponad 730 m. Do zakończenia pozostały końcowe roboty drogowe m.in. wykończenie pobocza z kruszywa łamanego czy odtworzenie nawierzchni z nowych betonowych płyt drogowych.

 

Przebudowa targowiska miejskiego - etap V
Kwota dofinansowania: 719 357,49 zł
Koszt całkowity: 2 461 246 zł
Termin realizacji: 2020 r.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości w ul. Bratniej, Brzoskwiniowej, Agrestowej, Aroniowej, Dereniowej, Morelowej w Brwinowie
Kwota dofinansowania: 289 050,00 zł
Koszt całkowity: 291 510 zł
Termin realizacji: 2020 r.

Teren za ogródkami działkowymi przy ul. Bratniej stopniowo się zabudowuje. W ulicach noszących nazwy „owocowe” została zbudowana kanalizacja, a gmina Brwinów w kolejnych przetargach sprzedaje znajdujące się tam działki pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Długość wybudowanej kanalizacji wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości to ponad 681 m.

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie
Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł
Koszt całkowity: 1 437 164 zł
Termin realizacji: 2021 r.

Rozbudowa szkoły w Żółwinie była bardzo potrzebna z uwagi na rosnącą liczbę uczniów. W nowym skrzydle szkoły znajdzie się m.in. sześć sal lekcyjnych, stołówka i świetlica dla dzieci młodszych. Prace budowlane mają zakończyć się 2021 r.

  

 
Budowa świetlicy w Kaniach – projekt i budowa
Kwota dofinansowania: 386 141,44 zł
Koszt całkowity: 1 015 854 zł
Termin realizacji: 2021 r.

Świetlica w Kaniach powstaje przy ul. Piłsudskiego, na działce o powierzchni 3000 m kw., którą gmina Brwinów pozyskała w 2015 r. Zaplanowana powierzchnia zabudowy nowej świetlicy to 429 m kw., a powierzchnia użytkowa wyniesie 404 m kw. Budynek będzie składał się z dwóch kondygnacji – parteru wraz z poddaszem. W budynku będą m.in. dwie pracownie, aneks kuchenny, sala główna i toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia do zajęć będą miały charakter wielofunkcyjny z możliwością organizacji zajęć o różnym charakterze, w zależności od bieżących potrzeb. Na poddaszu znajdzie się miejsce na pomieszczenie techniczne. Przy świetlicy powstanie parking z 17 miejscami, w tym 1 dla osób z niepełnosprawnościami, plac zabaw, siłownia plenerowa dla dorosłych oraz wiata na 20 rowerów.