Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
Nowelą ustawy rozszerzono katalog zadań dofinansowywanych z RFRD o budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich oraz budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Umożliwiono przy tym dofinansowanie zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejść dla pieszych.


Fundusz Dróg Samorządowych
Rozbudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie na odcinku od ronda W. Kowalskiego do ronda F. Nowosielskiego (2020)
Przebudowa drogi gminnej 311321W – ulicy Kampinoskiej w Brwinowie (2019–2020)
Budowa ulicy Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W (2019–2020)